Kellaaega laetakse...
 Koidu 75, Kunda
Lääne-Virumaa 44108
 +372 322 1259 (juhataja)
 +372 322 1557 (õp.tuba)
lasteaedlasteaedkelluke.ee

Reg.nr. 75020523
Kood EHISes: 1476

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma rühma esindaja. Hoolekogu on alatiselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
 2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekal kasutamisel
 3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamise
 4. otsustab lapse toidukulupäevamaksumuse
 5. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi
 6. hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni
 7. oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja
 8. hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul

Viru-Nigula valla Kellukese lasteaia  hoolekogu kinnitamine 2023/2024 õppeaastal:

 1. Hoolekogu koosoleku protokoll  nr.1
 2. Hoolekogu koosoleku protokoll nr  2
 3. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 3
 4. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4
 5. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 5
 6. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 (2022/23 õppeaasta)
 7. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 (09.11.2022)
 8. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 3 (28.11.2022)
 9. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 (22.02.23)
 10. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 5 (07.06.23)
 11. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 6 (18.10.23)

Tulevad sündmused

20 Dets
VIRU-NIGULA LASTEAIA JÕULUPIDU
Kuupäev 20.12.2023 10:00 - 11:00
20 Dets
KUNDA LASTEAIA JÕULUPIDU KUNDA KLUBIS
20.12.2023 17:00 - 19:00
21 Dets

Viimati uuendatud lehekülge: Teisipäev, 28. November 2023 09:24

Meil on lehel 29 külalist ja 0 liiget