Lp. Lapsevanemad

Annan teada, et Kunda lasteaias on COVID-19 juhtumid ja alates 1.märtsist on suletud Muumide rühm ja Pokude rühm.

Lapsed, kes viibisid lasteaias 25.-26.02.2021(Muumides), on olnud lähikontaktsed Covid-19 haigega. Haigestunuga kokku puutunutel tuleb lähikontaktsetena jääda isolatsiooni 10 päevaks. Antud juhul on isolatsiooniperiood 27.02-8.03.2021.

Lapsed, kes viibisid lasteaias 23.02.2021(Pokudes), on olnud lähikontaktsed Covid-19 haigega. Haigestunuga kokku puutunutel tuleb lähikontaktsetena jääda isolatsiooni 10 päevaks. Antud juhul on isolatsiooniperiood 24.02-5.03.2021.

Rühmade  avamisest anname teada lasteaia kodulehel ja ELIISis.

Lasteaeda tulekust palun teata õpetajale.

Jälgige enda ja oma lähedaste tervislikku seisundit. Soovin kõigile tervist kujuunenud olukorras.