Eriolukorra reeglitega lapsevanemale saate tutvuda ELIISIS.