Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi infokirjale Koolieelsete lasteasutuste tegevuse ja lapsehoiuteenuse korraldamine alates 15. maist (https://www.hm.ee/et/uudised/ministeerium-edastas-juhised-lasteaedade-ja-hoidude-tegevuse-korraldamiseks), on meie vallas kehtestatud järgnevad reeglid:

  1. Alates 20. maist on võimalik tuua Kellukese lasteaeda kõik lapsed vajaduspõhiselt avaldust esitamata. Jätkuvalt püüame hoida laste arvu võimalikult väiksena, seetõttu kellel on võimalik soovitame veel lapsed koju jätta. Lapse tulekust lasteaeda palume eelneval päeval teavitada oma rühma õpetajat.
  2. Lapsed võetakse jätkuvalt vastu ja saadetakse ära õues.